VİZYONUMUZ

Dinine bilen, mesleğine hakim, insanlık için gayretle çalışıp üreten, topluma faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlamak

MİSYONUMUZ

Milli ve manevi değerlerimizin kavranması için eğitim, kurs, seminer ve konferans benzeri faaliyetler yapmak,

gençler için geliştirici ve maddi manevi tehlikelerden koruyucu nitelikte projeler/çalışmalar yapmak,

dinimizi ve ahlaki değerlerimizi doğru kaynaklardan ve bilimle örtüşür nitelikte, toplumun her kesimine hitap ederek anlatmak, öğretmek.

HEDEFLERİMİZ

  • İnsanımızı maddi ve manevi yönlerden donanımlı hale getirmek
  • Vatanına milletine faydalı bireyler yetiştirmek
  • Milli ve manevi değerlerimizi öğretmek
  • Düşünen ve üreten, gayretli ve vizyon sahibi gençler yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ

  • Kuran ve Ehl-i sünnet itikadına bağlıyız.
  • İttihad-ı islam ve toplumsal birliği önemseriz.
  • Vatanımız ve milletimiz için değer üretiriz.
  • Meşgul olduğumuz işi en iyi şekilde yapmaya çalışırız.
  • Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi eşit ve değerli görürüz.
  • Çalışmayı ve üretmeyi önemseriz.